Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta  z plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Strona stworzona przez kapary.com

Zespół Szkół Rolniczych 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wlkp.

Tel.: (061) 285-23-28, 285-23-29
fax: (061) 285-22-64
e-mail:
 zsrsroda@onet.pl

Formularz rejestracyjny na Zjazd Absolwentów

Imię
Nazwisko
Nazwisko szkolne
Typ szkoły
Rodzaj szkoły
Rok ukończenia
Adres
Zgody (obowiązkowe)
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp w celach uczestnictwa w obchodach 100-lecia szkoły. Dane podaję dobrowolnie. Jednocześnie przysługuje mi prawo do ich wglądu oraz poprawiania. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)).

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Wyrażam  zgodę na rozpowszechnianie przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. – bez ograniczenia w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy, bez konieczności uiszczenia na rzecz szkoły jakichkolwiek dodatkowych opłat mojego wizerunku przedstawionego na fotografiach i filmach wykonanych w czasie obchodów 100-lecia szkoły na szkolnej stronie internetowej, portalu społecznościowym oraz innych mediach. Zastrzega się, że wizerunek ten nie może być rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi mnie w negatywnym świetle (ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.2018.1191 t.j., z późn. zm.)

 

 

Aktualności

Plan zajęć

Zastępstwa

e-dziennik

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Formularz rejestracyjny na Zjazd Absolwentów - Zmiana terminu

WPŁATA:
Zapisy w postaci wpłaty 80 zł. na konto:

Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia ZSR

Nr rachunku bankowego: 53 9085 0002 0000 0004 0400 0001 

tytuł wpłaty: Imię i nazwisko (+nazwisko szkolne :)), typ szkoły, rok ukończenia.
KOMUNIKAT

   Komitet Organizacyjny 100-lecia ,,Rolibudy” oraz Dyrekcja ZSR w Środzie Wlkp. informują, 
że w związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem epidemicznym
oraz z trudnymi do przewidzenia rokowaniami pandemii koronawirusa,

zawieszamy działania organizacyjne zmierzające do przeprowadzenia
w dniu 06 czerwca 2020 roku Zjazdu Absolwentów.
  
W zależności od sytuacji ogólnej w kraju
oraz w trosce o uczestników uroczystości
planujemy jej organizację we wrześniu 2020,
a być może w 2021 roku.
   O wszelkich działaniach w tej sprawie będziemy informować
koleżanki i kolegów absolwentów oraz pozostałych Państwa,
za pomocą dostępnych publikatorów.

Nadal zachęcamy jednak do rejestrowania swojej obecności na Zjeździe Absolwentów.

    Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych              Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Ewelina Zawielak                                                    Marek Konieczka


Środa Wlkp. 23.03.2020.