Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta  z plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Strona stworzona przez kapary.com

Zespół Szkół Rolniczych 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wlkp.

Tel.: (061) 285-23-28, 285-23-29
fax: (061) 285-22-64
e-mail:
 zsrsroda@onet.pl

Informujemy, że dnia 1 września 2017r. Gimnazjum Nr 3 zostało włączone

do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Środzie Wlkp.

Artykuły odnośnie działalności klas gimnazjum znajdują się na stronie Szkoły Podstawowej Nr 3

 

Informacje o działalności Gimnazjum z lat 1999-2017

Gimnazjum Nr 3 w Środzie Wlkp. jest szkołą publiczną. Jest integralną częścią Zespołu Szkół Rolniczych. Założone zostało w 1999r. Uczniowie kształcą się w cyklu trzyletnim.

Pierwsi absolwenci opuścili mury szkoły w 2002r. Większość z nich kontynuuje naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, kończących się maturą. Nasi absolwenci mają możliwość dalszego uczenia się w Zespole Szkół Rolniczych, w szkołach ponadgimnazjalnych różnych typów.

Nasza szkoła zapewnia bezpieczeństwo i wysoką jakość kształcenia, ponieważ jest zorientowana na uczniów. Uczeń nie jest anonimowy i w miarę potrzeb traktowany indywidualnie w procesie nauczania.

Na potrzeby gimnazjum zaadoptowano jeden z budynków ZSR. Szkoła posiada dobre warunki lokalowe – 9 sal. Nauka odbywa się w systemie jednozmianowym.

Szkoła prowadzi również oddziały klas specjalnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualnąw stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz w stopniu głębokim.

 

W obiektach ZSR są do dyspozycji:

 • sala sportowa wraz z zapleczem sanitarnym i treningowym (największy obiekt tego typu w Środzie)
 • stadion szkolny z kortem tenisowym,
 • pracownie komputerowe z dostępem do internetu,
 • centrum biblioteczno – informacyjne,

 

Uczniowie mają zagwarantowaną wykształconą, wyspecjalizowaną i doświadczoną w pracy z młodzieżą kadrę nauczycielską oraz opiekę pedagoga szkolnego.

Szkoła oferuje nowoczesne, atrakcyjne metody nauczania. Nauka języków obcych, informatyki i wf odbywa się w grupach, co zwiększa efektywność nauczania.

W szkole panuje atmosfera sprzyjająca wszechstronnemu rozwijaniu zainteresowań i samorealizacji.

 

Oferujemy szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych.

Szkoła realizowała projekt „Szkoła myślenia” oraz realizuje projekty: „Szkoła z klasą 2.0”, „Szkoła Odkrywców Talentów”.

Uczniowie maja możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w wielu konkursach przedmiotowych:

 • Wojewódzkie konkursy Przedmiotowe organizowane przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu
 • Alfik Matematyczny i Polonistyczny
 • Złota żaba polonistyczna i matematyczna
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur
 • Szkolna Liga Historyczna
 • Powiatowy konkurs Informatyczny
 • Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce

 

Nasza młodzież doskonali swe umiejętności w dziedzinie sportu pod okiem doświadczonych nauczycieli i trenerów. Największe sukcesy osiągnęła drużynadziewcząt w piłce siatkowej i chłopców w piłce ręcznej.

 

 

Artykuły opisujące wydarzenia, w których biorą udział zarówno gimnazjaliści, jak i uczniowie klas ponadgimnazjalnychznajdują się na stronie głównej.

 

 

Aktualności

Plan zajęć

Zastępstwa

e-dziennik

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Formularz rejestracyjny na Zjazd Absolwentów - Zmiana terminu