Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta  z plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Strona stworzona przez kapary.com

Zespół Szkół Rolniczych 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wlkp.

Tel.: (061) 285-23-28, 285-23-29
fax: (061) 285-22-64
e-mail:
 zsrsroda@onet.pl

Oferta na rok szkolny 2022/2023

dla uczniów kończących

SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ:

(technikum 5-letnie, liceum ogólnokształcące 4-letnie, Branżowa Szkoła I Stopnia 3-letnia, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 3-letnia)

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi

(3-letnia)

Branżowa Szkoła I Stopnia 

dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie Kształcenia Specjalnego 

(3-letnia)

Liceum Ogólnokształcące

(4-letnie)

Technikum 

(5-letnie)

Branżowa Szkoła I Stopnia 

(3-letnia)

 

 

Aktualności

Plan zajęć

Zastępstwa

e-dziennik

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Formularz rejestracyjny na Zjazd Absolwentów - Zmiana terminu