Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta  z plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Strona stworzona przez kapary.com

Zespół Szkół Rolniczych 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wlkp.

Tel.: (061) 285-23-28, 285-23-29
fax: (061) 285-22-64
e-mail:
 zsrsroda@onet.pl

INFORMATOR  SZKOLNY

Organ prowadzący szkołę: Powiat Średzki, adres: Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp., ul. Daszyńskiego 5,  tel. (061)2858051

Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Poznaniu tel. (061) 8541661

Dyrektor Szkoły: mgr Ewelina Zawielak

Wicedyrektor ds. pedagogicznych: mgr Ewa Głowacka

Kierownik Szkolenia Praktycznego: mgr inż. Krzysztof Wróblewski

Organem społecznym działającym na ternie szkoły jest Rada Rodziców

 

Sprawy porządkowo - organizacyjne:

W celu usprawnienia kontaktu nauczycieli z rodzicami oraz ujednolicenia przepływu ważnych informacji ze szkoły do domu i odwrotnie zaleca się:

 • Obowiązkowe przekazywanie zmian numeru telefonu przez rodziców.
 • Obowiązek posiadania przez każdego ucznia dzienniczka, który powinien być jedynym źródłem i miejscem przepływu informacji na linii szkoła - dom.

Również zwolnienia młodzieży przez rodziców powinny być przekazywane wychowawcy w powyższy sposób. Ze względu na specyfikę pracy w szkole (nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki), prosimy o stosowanie przedstawionych poniższej form kontaktu.

 

Kontakty rodziców z nauczycielami:

 • Kontakt telefoniczny poprzez sekretariat Szkoły - (61) 285-23-28, jednak należy kontaktować się tylko podczas przerw międzylekcyjnych. W czasie trwania lekcji nauczyciele nie będą proszeni.
 • Kontakt poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym
 • Każdego dnia przed lub po zajęciach lekcyjnych danego nauczyciela, po wcześniejszym ustaleniu terminu.
 • Podczas oficjalnych spotkań organizowanych przez Szkołę:
  • konsultacje - raz w miesiącu tzw. pierwszy wtorek miesiąca
  • zebrania klasowe - w terminie ustalonym w harmonogramie na początku roku

 

Bezpieczeństwo w szkole:

 • W celu materialnego zabezpieczenia uczniów przed skutkami nieszczęśliwych wypadków, każdy uczeń powinien być ubezpieczony.
 • Biuro rzeczy znalezionych znajduje się w portierni szkoły.
 • Zakaz palenia tytoniu (dotyczy również papierosów elektronicznych) oraz wyprowadzania psów w obrębie szkoły.

 

Harmonogram lekcji: Zajęcia trwają pięć dni w tygodniu, rozpoczynają się o godzinie 8.00 a kończą się o 15.10 .

Lekcja 1  -  8:00 - 8:45     przerwa 10 min.
Lekcja 2  -  8:55 - 9:40     przerwa 10 min.
Lekcja 3  -  9:50 - 10:35   przerwa 15 min.
Lekcja 4  -  10:50 - 11:35  przerwa 20 min.
Lekcja 5  -  11:55 - 12:40  przerwa 5 min.
Lekcja 6  -  12:45 - 13:30  przerwa 5 min.
Lekcja 7  -  13:35 - 14:20  przerwa 5 min.
Lekcja 8  -  14:25 - 15:10  przerwa 5 min.

 

Służba zdrowia:

Gabinet pielęgniarki szkolnej czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 - 14.00 - pielęgniarka Jolanta Wesołek-Skurnat. Rodzice dzieci, które są uczulone na leki lub regularnie muszą je zażywać np. przy astmie, cukrzycy itp. proszeni są o przekazywanie tych informacji pielęgniarce szkolnej oraz wychowawcy klasy.

 

Pomoc pedagogiczna:

Rodzice, którzy zaobserwowali u swoich dzieci problemy z nauką, bądź mają kłopoty wychowawcze, mogą skorzystać z następujących form pomocy:

 • pierwszy kontakt winien nastąpić z wychowawcą klasy
 • w przypadkach szczególnych należy kontaktować się z pedagogiem szkolnym - mgr Anną Klepacką
 • w razie potrzeby przeprowadzenia badań specjalistycznych należy skorzystać z pomocy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (Środa Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 1, tel. (061)285 32 07)

 

 

Aktualności

Plan zajęć

Zastępstwa

e-dziennik

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Formularz rejestracyjny na Zjazd Absolwentów - Zmiana terminu