Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta  z plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Strona stworzona przez kapary.com

Zespół Szkół Rolniczych 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wlkp.

Tel.: (061) 285-23-28, 285-23-29
fax: (061) 285-22-64
e-mail:
 zsrsroda@onet.pl

Historia szkoły

 

W roku 2005 Zespół Szkół Rolniczych obchodził 85-lecie swojego istnienia. Szkoła powołana została do życia przez Wielkopolską Izbę Rolniczą jako szkoła męska dwuzimowa. Jej otwarcie nastąpiło w dniu 3 listopada 1920 r. Zajęcia, przy udziale 33 uczniów, odbywały się w obecnym budynku Gimnazjum Nr 1.           W roku 1923 władze Wielkopolskiej Izby Rolniczej pozyskały od władz miasta nowy lokal w budynku dawnej szkoły ewangelickiej przy ul. Małej Klasztornej.   

Na posiedzeniu sekcji szkolnej WIR w dniu 11 maja 1926 roku przyjęto projekt przekształcenia dotychczasowej dwuzmianowej w Środzie na szkołę 3-semestralną z językiem wykładowym polskim. Nad wdrożeniem tego projektu pracował nowomianowany dyrektor inż. Marian Połowicz. Była to pierwsza tego typu szkoła na terenie Wielkopolski, która została otwarta w dniu 18 października 1927 roku w dawnym budynku szkoły powszechnej przy ulicy Szkolnej.

           Szkoła otrzymała także grunt pod gospodarstwo szkolne przy Szosie Kórnickiej ("ok. 14 ha zakupione jeszcze w 1921 r. od kolonisty niemieckiego Dettweilera. Ponadto wydzierżawiono od Bętkowskiego dalsze 7 ha" - wg."Dzieje Środy Wlelkopolskiej i jej regionu" tom II, pod red. St. Nawrockiego). Nauka w szkole była płatna. "... Warunkiem przyjęcia do tej szkoły było świadectwo ukończenia szkoły powszechnej, ukończone szesnaście lat, świadectwo moralności, które wystawiał proboszcz lub policja, i zgoda ojca."           Po II wojnie światowej tj. od września 1945 roku wznowiono działalność szkoły, ale już jako szkoły koedukacyjnej na poziomie średnim pod nazwą Państwowe Eksperymentalne Liceum Gospodarstwa Wiejskiego. Budynek szkolny zamieniono na internat a zajęcia lekcyjne odbywały się w Liceum Ogólnokształcącym. Do celów szkoleniowych przyjęto od fundacji Kórnickiej Gospodarstwo Kijewo oraz od 1946 roku Gospodarstwo Żabikowo.           Kiedy w 1952 roku wybudowano nowy internat przy ulicy Kosynierów przeprowadzono remont budynku szkolnego przy ulicy Szkolnej i przystosowano do wymagań procesu dydaktycznego.           W 1978 roku ukończono budowę nowej szkoły przy ulicy Kosynierów a na jej patrona wybrano gen. Jana Henryka Dąbrowskiego.           Od września 1999 w Zespole Szkół Rolniczych zostało powołane Gimnazjum Nr 3, na początku z czterema oddziałami.Po wojnie szkoła przyjmowała jeszcze różne nazwy:           1947 - Gimnazjum i Liceum Rolnicze           1950 - Technikum Hodowlane           1958 - Państwowe Technikum Rolnicze           1974 - Powiatowa Szkoła - Centrum Kształcenia Rolniczego           1976 - Zespół Szkół Rolniczych

           Dyrektorzy szkoły w latach 1920 - 2006O k r e s   m i ę d z y w o j e n n y:

1. 1920 - 1921 - J. Neuman  

2. 1921 - 1924 - Leon Morkowski

późniejszy dyrektor szkoły rolniczej w Bojanowie

3. 1924 - 1927 - Kazimierz Piewiewicz

dyrektor szkoły rolniczej z Kępna

4. 1927 - 1935 - Marian Połowicz

dyrektor szkoły rolniczej z Odolanowa. Później został mianowany naczelnikiem wydziału oświaty rolnej WIR w Poznaniu

5. 1935 - 1937 - Jerzy Lipowski

nauczyciel szkoły rolniczej w Szamotułach

6. 1938 - 1939 - Leon Cybichowski

   

O k r e s   p o w o j e n n y:

1. 1945 - 1949 - Marian Połowicz   

2. 1949 - 1950 - Mieczysław Cyba   

3. 1950 - 1954 - Józef Pochopień   

4. 1954 - 1955 - Marian Połowicz   

5. 1955 - 1972 - Wiktor Bogusławski   

6. 1972 - 1992 - Zenon Pepeta   

7. 1992 - 1997 - Maria Galejak   

8. 1997 - 2003 - Sławomir Dudziak  

9. 2003 - 2018 - Bogusław Biernat

10. 2018 - nadal - Ewelina Zawielak

 

 

 

Aktualności

Plan zajęć

Zastępstwa

e-dziennik

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Formularz rejestracyjny na Zjazd Absolwentów - Zmiana terminu